Úvodní stránka » Stáhnout » Úřední deska - archiv

Úřední deska - archiv

Elektronická úřední deska

Veřejná vyhláška-územní rozvoj Jmk;

Veřejná vyhláška-územní rozvoj Jmk - KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy - č.j. JMK 149731/2016

Vyvěšeno : 19.10.2016      Sejmuto : 2.11.2016

19. 10. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 666,19 kB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. MR-C 31591/16 ODO

Vyvěšeno : 10.10.2016   Sejmuto : 31.10.2016 

10. 10. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 3,48 MB |Počet stažení: 0

Pozvánka na veřejné zasedání - 29.9.2016

Vyvěšeno : 19.9.2016   Sejmuto : 29.9.2016

19. 9. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 289,29 kB |Počet stažení: 0

doba a místo konání voleb

doba a místo konání voleb v obci

15. 9. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 238,4 kB |Počet stažení: 0

úprava provozu na komunikaci

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. MR-C 70727/16 ODO

Vyvěšeno : 5.9.2016      Sejmuto : 10.10.2016

5. 9. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 234,18 kB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška - Jednání o návrhu územního plánu obce

Veřejná vyhláška - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad, úřad územního plánování Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Zakřany - č.j. MR-S 4893-15-OSU-46-Dyt

Vyvěšení: 2.9.2016   Sejmuto : 31.10.2016

2. 9. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 431,04 kB |Počet stažení: 0

Rozhodnutí - stavební povolení

Veřejná vyhláška - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Stavební povolení - Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník - č.j. MR-S 15722/15-ODO MUT/7

Vyvěšeno : 25.8.2016   Sejmuto : 14.9.2016

25. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 17,69 MB |Počet stažení: 0

volby 2016-jmenování zapisovatele

jmenování zapisovatele volební okrskové komise pro volby 7. a 8. 10 2016

Vyvěšeno : 23.8.2016   Sejmuto : 12.9.2016

23. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 215,17 kB |Počet stažení: 0

počet volebních okrsků

Počet a sídlo volevních okrsků - Obecní úřad Zakřany

Vyvěšeno : 17.8.2016   Sejmuto : 6.9.2016

17. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 227,51 kB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Opatření obecné popvahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. MR-C 31591/16-ODO BUR/3

Vyvěšeno : 15.8.2016   Sejmuto : 6.9.2016

15. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 275,6 kB |Počet stažení: 0

veřejná vyhláška-cyklostezka

Veřejná vyhláška - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci - č.j. MR-C 31591/16-ODO BUR/3

Vyvěšeno : 15.8.2016   Sejmuto : 6.9.2016

15. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 255,08 kB |Počet stažení: 11

Veřejná vyhláška - Elektrizace trati Brno-Zastávka u Brna

Veřejná vyhláška - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE, Odbor stavební úřad - Elektrizace trati Brno-Zastávka u Brna - č.j. MR-S 12992-09-OSU-Bo-246

Vyvěšeno : 6.8.2016   Sejmuto : 6.9.2016

6. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 566,31 kB |Počet stažení: 0

stanovení min.počtu členů voleb.komise

Stanovení minimálního počtu členů volební komise - Obecní úřad Zakřany

Vyvěšeno : 3.8.2016   Sejmuto : 6.9.2016

3. 8. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 236,69 kB |Počet stažení: 0

Výzva - oprava chodníku nad školkou

Vyvěšeno : 19.7.2016   Sejmuto : 2.8.2016

19. 7. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 13,38 MB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání 14.7.2016 pozvánka

Vyvěšeno : 7.7.2016   Sejmuto : 14.7.2016

7. 7. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 281,59 kB |Počet stažení: 0

Zrušení dražebního jednání

Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení - zrušení dražebního jednání - č.j. 22 EXE 1889/2012-13

Vyvěšeno : 20.6.2016   Sejmuto : 7.7.2016

20. 6. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 169,92 kB |Počet stažení: 0

Opatření obecné povahy

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, odbor ochrany ovzduší - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z - č.j. 30724/ENV/16

Vzvěšeno : 9.6.2016   Sejmuto : 7.7.2016

9. 6. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 6,79 MB |Počet stažení: 0

Pozvánka na veřejné zasedání - 26.5.2016

Obec Zakřany

Vyvěšeno : 16.6.2016   Sejmuto : 26.5.2016

16. 5. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 281,17 kB |Počet stažení: 0

Mikroregion kahan - Závěrečný účet za rok 2015

Mikroregion Kahan - Návrh závěrečného účtu za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcíMikroregion Kahan - sp .zn. : S - JMK 47481/2015 OKP

Vyvěšeno : 9.5.2016   Sejmuto : 23.5.2016

9. 5. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 9,38 MB |Počet stažení: 0

Oznámení pronajmout část pozemku

Obec Zakřany

Vyvěšeno : 4.5.2016   Sejmuto : 23.5.2016

4. 5. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 599,44 kB |Počet stažení: 0

Věřejná vyhláška - hromadné předpisné seznamy

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 BRNO-STŘED - č.j. 2096684/16/3000-11460-705400

Vyvěšeno : 2.5.2016   Sejmutí : 23.5.2016

2. 5. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 91,42 kB |Počet stažení: 0

Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany - valná hromada

Vyvěšeno : 2.5.2016   Sejmuto : 17.5.2016

2. 5. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 3,88 MB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - Pozvánka na veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území - č.j. JMK 58770/2016

Vyvěšeno : 25.4.2016   Sejmuto : 15.6.2016

25. 4. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 126,2 kB |Počet stažení: 0

Pozvánka na veřejné zasedání - 28.4.2016

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola úkolů

3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu:

Rozpočtové opatření

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015

Schválení výjimky ze směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Smlouva o provozování vodovodu

Smlouva o poskytnutí finančního daru

Smlouva o dílo ,,Cyklostezka“

Smlouvy o poskytnutí dotace

Návrh smlouvy o zřízení regionální policie

Zvýšení základního kapitálu KTS Ekologie

Informace o zahájení rekonstrukce VO, NN a TKR

4. Diskuze

5. Závěr

Vyvěšeno : 18.4.2016   Sejmuto : 29.4.2016

18. 4. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 31,89 kB |Počet stažení: 0

Dražební vyhláška a exekuční příkaz

Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

Vyvěšeno : 13.4.2016   Sejmuto : 29.4.2016

13. 4. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 410,46 kB |Počet stažení: 0

Sdělení k placení daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno - oddělení majetkových daní - č. j.: 1368783/16/3000-11460-705081

Vyvěšeno : 6.4.2016   Sejmuto : 25.4.2016

6. 4. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 112,75 kB |Počet stažení: 0

Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné

SaK, Zbýšov - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 

Vyvěšeno : 4.4.2016   Sejmuto : 25.4.2016

4. 4. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,57 MB |Počet stažení: 0

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015

Obec Zakřany

Vyvěšeno : 30.3.2016   Sejmuto : 25.4.2016

30. 3. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 9,66 MB |Počet stažení: 0

Oznámení o výběru nabídky

Obec Zakřany - Stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov

Vyvěšeno : 4.3.2016   Sejmuto : 23.3.2016

4. 3. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 126,55 kB |Počet stažení: 0

Rozhodnutí - veřejná vyhláška

MěÚ Rosice, odbor dopravy - Stavební povolení - "Stezka pro cyklisty a chodce , Zakřany-Zbýšov" - č.j. MR-S 16116/15-ODO MUT/9

Vyvěšeno : 24.2.2016   Sejmuto : 14.3.2016

24. 2. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 10,64 MB |Počet stažení: 0

Radar bouřky


TOPlist