Úvodní stránka » Spolky a firmy » Klub seniorů

Klub seniorů

seniori.jpg (originál)

Dne 12. února 1999 (v roce, který byl vyhlášen mezinárodním rokem seniorů) byl v naší obci z iniciativy několika důchodců založen Klub seniorů.

Senioři se schází v hojném počtu pravidelně každý čtvrtek v 15.00 hodin v sále Kulturního domu na společném posezení. Pořádají také besedy, zájezdy i  společné vycházky po okolí.

Přejeme jim hodně úspěchů v další činnosti.Výlet na zámek Konopiště a do kláštera v Sázavě


   2. června 2015 uspořádal „Klub seniorů Zakřany“ zájezd  do kláštera „SÁZAVA“  a zámku „KONOPIŠTĚ“. Po dvou hodinách cesty jsme dorazili do národní kulturní památky a poutního místa  mnicha, poustevníka a opata svatého Prokopa na klášter Sázava. Okusili jsme atmosféru místa, kde sv. Prokop konal své malé i velké zázraky. 

  Asi po dvouhodinové návštěvě kláštera jsme se odebrali na další krásnou památku zámek Konopiště, který založil roku 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova podle vzoru francouzských pevností, s válcovými věžemi, s parkánem, 4 bránami a padacím mostem.  V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových dědiců československý stát    a zámek i s parkem byl zčásti zpřístupněn veřejnosti. Za II. světové války byl v Konopišti umístěn hlavní štáb jednotek SS. 

   Po osvobození bylo Konopiště znovu zpřístupněno veřejnosti. 

  S  průvodkyní jsme prošli okruh  jižního křídla zámku, reprezentační a hostinské pokoje, ve kterých je instalováno množství dobového nábytku, historických obrazů a porcelánu. Prohlídku jsme zahájili v lovecké chodbě s trofejemi zvěře, ulovené arcivévodou Františkem Ferdinandem. Jen v této chodbě je jich vystaveno přes 800 kusů. 

   Kdo měl zájem, mohl se projít zámeckým parkem, růžovou zahradou a křížovou cestou.  Jen medvěd v zámeckém příkopu se nám neukázal. Komu už nesloužily nohy, zpříjemnil si cestu jízdou malým vláčkem. 

   Krásný den jsme zakončili příjemným pozdním obědem, na který se každý z nás už  moc těšil. 

   Celým dnem nás provázelo teplé letní počasí, sluníčko a dobrá nálada. Velké poděkování patří především  milé a ochotné vedoucí zájezdu paní Růžence Vyhnalíkové, která vše zorganizovala bez jediné chybičky. Děkujeme také řidiči autobusu panu Nešpůrkovi za to, že nás v pořádku dovezl zpět domů. 

   Všichni plní dojmů a zážitků z krásně prožitého dne se už těšíme na další společný výlet. 

 

                                                                                                                                         Klub seniorů Zakřany

Fotogalegie

Radar bouřky


TOPlist