Úvodní stránka » Spolky a firmy » Zahrádkáři » Zahrádkáři 50 let

50 let zahrádkářů v Zakřanech

 

13.4.1960 se sešlo 30 nadšenců pro zahrádkáření ze Zakřan na ustanovující schůzi a byla založena ZOČZS. Byl zvolen 9členný výbor a prvním předsedou byl zvolen František Pár. Pamětníci a dosud členové organizace jsou pan Sysel B. a pan Slavík M.

Organizace pořádá jak odborná, tak kulturně společenské akce v obci  (plesy,hody,výstavy,přednášky,nákup semen,stromků,hnojiv). Nejvíce členů měla organizace v roce 1965- 90 členů. Postupně zájem občanů v důsledku rozvoje průmyslu ve společnosti opadal. Nyní má naše organizace 50 členů.

V sobotu 12.3.2011 se uskutečnila výroční členská schůze, kde se bilancovala padesátiletá činnost, i akce, které jsme pořádali pro naše členy a příznivce v roce 2010. Uskutečnili jsme dva zájezdy, jak po kulturních památkách, tak návštěvu zahradnických center.

8.-10.10.2010 na výstavišti Flóra Olomouc proběhla “Národní výstava, ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků“. Nás prezentovalo svými výpěstky 6 členů a přátel.

Ú.R. Brno-Venkov zaslala poděkování za velmi krásné vzorky a za dobrou reprezentaci na této celostátní akci. A tímto naše organizace dobře reprezentovala naši obec.

O několik dní později 16.-18.10.2010 organizace uspořádala již tradiční výstavu, tato výstava má také význam pro veřejně společenskou činnost v naší obci. Výstava byla ve spolupráci s O.Ú. v Zakřanech zahrnuta jako významná akce v rámci oslav, které se konaly v roce 2010. Naši výstavu obohatila výzdobou mateřská a základní škola v Zakřanech, patří jim velké poděkování.

V neděli 17.10.2010 v odpoledních hodinách při besedě u buchet a burčáku vyhrávala cimbálová muzika “Mladí z čejče“.

Republikovou radu Praha zastupoval člen MGr.Flíček, který předal naší organizaci za dlouholetou činnost “bronzovou medaili za zásluhy a rozvoj zahrádkářství“. Tímto oceněním jsme se opět zařadili mezi organizace, které úspěšně reprezentují obec Zakřany.

Poslední akcí, která se uskutečnila 5.2.2011 byla přednáška a praktická ukázka “o pěstování a řezu ovocných stromů“. Přednášku odborně vedl MGr. Patočka, který nám vysvětlil a zájemci si mohli v praxi ověřit jak se hodnotí vzorky ovoce.

Organizovat nějaké akce je stále složitější. Zahrádkářství v dnešní společnosti nemá mnoho příznivců a členská základna stárne. Potřebovali bychom do organizace získat mladé občany. Přivítáme mezi nás všechny zájemce, kteří mají o zahrádkáření zájem. Přihlásit se mohou u paní Jitky Hudcové tel:723186283 nebo u pana V.Borýska tel:604638965

 

Borýsek

Radar bouřky


TOPlist