Úvodní stránka » Stáhnout » Veřejné zasedání - archiv

Veřejné zasedání - archiv

Veřejné zasedání obce ze dne 2. 2. 2012

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtový výhled
  - dodatek vyhlášky, zproštění platby za kom. odpad občanů trvale přihlášených na OÚ Zakřany
  - navýšení poplatků
  - veřejný prodej pozemku
  - kupní smlouva na p.č. 190/8
  - smlouva s úst. Archeolog. památk. péče Brno
  - dodatek smlouvy  č.1 s ČR-ÚZSVM p.č. 131/1
  - jmenování 2 členů do Škol. Rady ZŠ Zakřany
  - na vědomí, příspěvek na pedikůrusmlouva s RPA na dotace MŠ
 4. Diskuse
 5. Závěr

Upraveno: 13. 2. 2012| Typ: PDF| Velikost: 150,3 kB| Staženo: 7| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 2. 2. 2012

Veřejné zasedání obce ze dne 8.12.2011

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření do 11/2011
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Rozpočtová opatření č. 6,7,8,9
  - Dodatek č.1 smlouvy Mandátní s fa. VRV
  - Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2012
  - Schválení kupních smluv v lokalitě "Zálesí"
  - Smlouva o směně pozemků p.Horkého s OÚ Zakřany
  - Smlouva o dílo fa.Ryšavý, komunikace a IS lokalita "Zálesí"Zakřany
  - Schválení rozpočtu na rok 2012 OÚ Zakřany
  - Na vědomí dohoda s OPŽP č.10069643
  - Smlouva o dílo vrata na Hasičku
  - Smlouva provést stavbu na pozemku ČR-ÚZSVM
  - Na vědomí návrh rozpočtu MR Kahan na rok 2012
  - Záměr obce prodast pozemek p.č. 190/8
  - Stanovení ceny přípojky IS.,"Zálesí" Zakřany
  - Na vědomí dotace JMK pro SDH Zakřany
  - Na vědomí návrh rozpočtu Svazku vod. kan. Zbýšov-Zakřany
  - Na vědomí smlouva a ALIS-KEO na odpis budov OÚ
 5. Diskuse
 6. Závěr

Upraveno: 21. 12. 2011| Typ: PDF| Velikost: 466,43 kB| Staženo: 10| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 8.12.2011

Veřejné zasedání obce ze dne 5.9.2011

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Rozpočtová opatření č. 4,5,
  - Schválení smlouvy Mandátní s fa.VRV a.s.
  - Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění systému IDS JMK
  - Schválení smlouvy budoucí o věcném břemenu s E.ON ,,Procházková“
  - Směna pozemku p. Horkého s OÚ
  - Oznámení firmy na opravu chodníku
  - Schválení smlouvy na opravu chodníku s vybranou firmou
  - Schválení smlouvy příkazní
  - Neschválení smlouvy s ASEKOLEM
  - Odsouhlasení poplatku za užívání tělocvičny
  - Odsouhlasení smlouvy o pojištění budov OÚ
  - Schválení smlouvy o ,,Evidenci nemovitého majetku“REAL SOFT“
  - Darovací smlouva Energoregion 2020
 4. Diskuse
 5. Závěr

Upraveno: 3. 10. 2011| Typ: PDF| Velikost: 174,26 kB| Staženo: 12| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 5.9.2011

Veřejné zasedání obce ze dne 23.6.2011

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření do 05/2011
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření č. 3
  - schválení závěrečného účtu Obce
  - schválení nápravných opatření-viz. příloha
  - schválení závěrečného účtu svazku VaK Zbýšov-Zakřany
  - seznámení se závěrečným účtem Mikroregionu Kahan
  - stanovisko k územnímu řízení JMK – dvou variant západní spojky
  - schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP č. 10069643 – (ZŠ)
  - dar MŠ k 30 výročí - 12.000,- Kč
  - schválení dotace 112.000,- na opravu chodníku
  - revokace usnesení č.9 ze dne 9. 9. 2010
  - schválení smlouvy s E-ON
 5. Diskuse
 6. Závěr

Upraveno: 13. 7. 2011| Typ: PDF| Velikost: 273,6 kB| Staženo: 6| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 23.6.2011

Veřejné zasedání obce ze dne 14.4.2011

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za rok 201
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření č.1 a č.2
  - schválení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2010
  - schválení hospodářského výsledku MŠ za rok 2010
  - schválení smlouvy na stavební povolení „Zálesí“ v Zakřanech
  - příspěvek na žáky
  - převod pozemků z LV1 na LV 10001
  - záměr obce (pronájem a prodej)
  - schválení dotace od Energoregionu
  - schválení smlouvy s E.ON na el. přípojky p.č. 240/10
  - schválení členů výborů v zastupitelstvu obce
 5. Diskuse
 6. Závěr

Upraveno: 2. 5. 2011| Typ: PDF| Velikost: 194,74 kB| Staženo: 4| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 14.4.2011

Veřejné zasedání obce ze dne 20.1. 2011

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2010
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočet obce na rok 2011
  - aktualizace OZV o poplatku za odpad
  - úprava odměn uvolněných zastupitelů
  - příspěvek na lék. pohotovost Ivančice
  - směrnice o cestovních náhradách
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 13. 4. 2011| Typ: PDF| Velikost: 228,01 kB| Staženo: 7| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 20.1. 2011

Veřejné zasedání obce ze dne 16.12.2010

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření 1-11
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření 6,7,8,9
  - zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření
  - zmocnění starosty k poskytování jednorázových darů do 2000,-Kč
  - členství starosty v dozorčí radě KTS
  - návrh rozpočtu MK na rok 2011
  - návrh rozpočtu svazku VaK na rok 2011
  - komunitní plán správního obvodu Rosice
  - rozpočet obce na rok 2011
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 29. 8. 2011| Typ: PDF| Velikost: 162,73 kB| Staženo: 4| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 16.12.2010

Ustavující zasedání dne 11.11.2010

Program :

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Určení které funkce budou dlouhodobě uvolněny
 3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 4. Volba starosty
 5. Volba místostarosty
 6. Zřízení výborů
 7. Volba předsedů výborů
 8. Rozhodnutí o odměnách za neuvolněné funkce
 9. Diskuse
 10. Závěr

Upraveno: 21. 2. 2011| Typ: PDF| Velikost: 266,46 kB| Staženo: 5| Soubor: Ustavující zasedání dne 11.11.2010

Veřejné zasedání obce ze dne 9.9.2010

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za měsíce 1-8
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy č.4 a č.5
  - smlouva s RWE na připojení plynu – penzion
  - smlouva o smlouvě budoucí na věcná břemena
  - prodej pozemků p.č. 207/8 a 186/39
  - prodej stavebních pozemků v lokalitě „Zálesí“
  - regulativ pro výstavbu RD - Zálesí
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 6. 4. 2011| Typ: PDF| Velikost: 45,91 kB| Staženo: 14| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 9.9.2010

Veřejné zasedání obce ze dne 17.8.2010

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za měsíce 1-7
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - dohoda o vybudování sítí
  - smlouva o zřízení věc. břemene E.ON
  - smlouva o budoucí smlouvě kupní – JMP
  - nákup pozemků
  - změny v souvislosti s rekonstrukcí Základní školy
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 19. 8. 2010| Typ: PDF| Velikost: 38,34 kB| Staženo: 6| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 17.8.2010

Veřejné zasedání obce ze dne 1.7.2010

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za měsíce 1- 5
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy
  - prodloužení smlouvy T-mobile
  - licenční smlouva s OSA na TKR
  - smlouva na výběrové řízení
  - stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva
  - přemístění stanice TKR
  - pronájem kanceláře
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 2. 7. 2010| Typ: PDF| Velikost: 40,63 kB| Staženo: 4| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 1.7.2010

Veřejné zasedání obce ze dne 27.5.2010

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za měsíce 1- 4
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Finanční pomoc obcím postižených záplavami
  - Veřejnoprávní smlouva s městem Rosice
  - Závěrečný účet svazku VaK
  - Dotace z Jm kraje
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 28. 5. 2010| Typ: PDF| Velikost: 32,69 kB| Staženo: 9| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 27.5.2010

Veřejné zasedání obce ze dne 25.3.2010

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření 1-2
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - zpráva o činnosti KTS ekologie
  - věcné břemeno E.ON – přípojka NN
  - nájemní smlouva svazek VaK
  - zpráva o přezkoumání hospodaření
  - závěrečný účet obce za rok 2009
  - rekonstrukce Základní školy
  - zřízení výborů
  - finanční dar TJ Sokol Zakřany
  - nákup a směna pozemků
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 26. 4. 2010| Typ: PDF| Velikost: 184,62 kB| Staženo: 4| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 25.3.2010

Veřejné zasedání obce ze dne 17.12.2009

Program :

 1. Zahájen
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy č.4,5,6 a 7
  - převod majetku svazku VaK Zbýšov Zakřany
  - dodatek smlouvy o likvidaci odpadů
  - vyhláška o likvidaci odpadů
  - odpisové plány ZŠ, MŠ
  - rozpočet obce na rok 2010
  - směrnice o zadávání veřejných zakázek
  - smlouva o věcném břemenu E.ON
  - smlouva o věcném břemenu PAPENO
  - zpráva kontrolního výboru<
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 18. 12. 2009| Typ: PDF| Velikost: 179,44 kB| Staženo: 5| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 17.12.2009

Veřejné zasedání obce ze dne 24.9.2009

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy č.3
  - zpráva Finančního výboru
  - dohoda o spolupráci s Policií ČR
  - dotace Vlastivědnému spolku¨
  - smlouva o dílo – Penzion
  - zřizovací listiny škol
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 25. 9. 2009| Typ: PDF| Velikost: 38,38 kB| Staženo: 4| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 24.9.2009

Veřejné zasedání obce ze dne 2.7.2009

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy č.2
  - územní plán obce
  - pronájem pozemku
  - prodej pozemku
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 3. 5. 2009| Typ: PDF| Velikost: 38,24 kB| Staženo: 5| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 2.7.2009

Veřejné zasedání obce ze dne 28.5.2009

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - výsledky kontroly hospodaření
  - závěrečný účet obce za rok 2008
  - rozpočtové úpravy
  - schválení dotací z Jm kraje
  - povolení ke vjezdu na polní cesty
  - nájemní smlouva
  - smlouva o věcném břemenu
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 29. 5. 2009| Typ: PDF| Velikost: 48,74 kB| Staženo: 6| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 28.5.2009

Veřejné zasedání obce ze dne 26.3.2009

Program :

 1. Zahájení – technický bod + informace o studních
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - návrh změny Územního plánu č. II
  - dohoda s OSA o provozu TKR
  - výběr dodavatele pro zařízení CZECH Point
  - opatření v účtování příspěvkových organizací
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 26. 3. 2009| Typ: PDF| Velikost: 153,15 kB| Staženo: 6| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 26.3.2009

Veřejné zasedání obce ze dne 4.3.2009

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočet obce na rok 2009
  - návrh změny Územního plánu
  - žádost o dotaci na Czech POINT
  - smlouva o obstarání věci
  - projednání inventarizace
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 5. 3. 2009| Typ: PDF| Velikost: 35,39 kB| Staženo: 6| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 4.3.2009

Veřejné zasedání obce ze dne 11.12.2008

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - smlouva o ručení na 2 svozová vozidla
  - smlouva o likvidaci odpadů s KTS Ekologie
  - vyhláška o místním poplatku za likvidaci odpadů
  - zvýšení členského poplatku pro MK na rok 2009
  - smlouva o dotaci pro SDH
  - přezkoumání hospodaření obce
  - rozpočtové provizorium na rok 2009 + výhled
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 12. 12. 2008| Typ: PDF| Velikost: 32,39 kB| Staženo: 5| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 11.12.2008

Veřejné zasedání obce ze dne 23.10.2008

Program :

 1. Zahájení
 2. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - společenská smlouva pro založení KTS Ekologie s.r.o.
  - povýšení rozpočtu ZŠ o 30 tis. Kč
  - schválení použití rezervního fondu ZŠ
  - smlouva o dílo oprava rozvodů kabelové televize
  - smlouva o dílo změna územního plánu č.2
 3. Různé
 4. Závěr

Upraveno: 24. 10. 2008| Typ: PDF| Velikost: 28,05 kB| Staženo: 15| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 23.10.2008

Veřejné zasedání obce ze dne 25.9.2008

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - založení společnosti s.r.o. pro svoz odpadů
  - udělení výjimky ZŠ Zakřany
  - věcné břemeno – elektrifikace trati
  - přiřazení školní kuchyně k ZŠ
  - půjčka KTS s.r.o.
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 25. 9. 2008| Typ: PDF| Velikost: 157,88 kB| Staženo: 32| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 25.9.2008

Veřejné zasedání obce ze dne 19.6.2008

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření svazku VaK Zbýšov-Zakřany
  - závěrečný účet mikroregionu Kahan
  - závěrečný účet obce za rok 2007
  - smlouva o věcném břemenu s E.ON
  - rozpočtová opatření
  - mimořádná provozní záloha pro ZŠ
  - dodatek k nájemní smlouvě pro kadeřnictví
  - vytvoření s.r.o. mikroregionu Kahan
  - výpověď firmě AVE CZ
  - poukázky pro žáky s vynikajícím prospěchem
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 19. 6. 2008| Typ: PDF| Velikost: 30,21 kB| Staženo: 16| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 19.6.2008

Veřejné zasedání obce ze dne 27.3.2008

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - rozpočet na rok 2008
  - nájemní smlouva MŠ
  - smlouva o poskytování datových služeb
  - dodatek smlouvy k užívání software - ALIS
  - licenční smlouva OSA
  - věcné břemeno E.ON
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 28. 3. 2008| Typ: PDF| Velikost: 35,55 kB| Staženo: 4| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 27.3.2008

Veřejné zasedání obce ze dne 13.12.2007

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - vyhláška o poplatku za svoz odpadu
  - vyhláška o místních poplatcích
  - směrnice o zadávání veřejných zakázek
  - provizorní rozpočet na rok 2008
  - rozpočtový výhled na léta 2008 – 2010
  - dodatek nájemní smlouvy AZOS
  - nájemní smlouva na ZŠ
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 14. 12. 2007| Typ: PDF| Velikost: 30,81 kB| Staženo: 3| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 13.12.2007

Veřejné zasedání obce ze dne 25.10.2007

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - vyhláška o pohybu psů v obci
  - převod financí v účetnictví ZŠ
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 26. 10. 2007| Typ: PDF| Velikost: 28,06 kB| Staženo: 5| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 25.10.2007

Veřejné zasedání obce ze dne 26.7.2007

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - smlouva o zřízení věcného břemene
  - smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
  - veřejnoprávní smlouva s městem Rosice
  - nákup pozemků
  - půjčka mikroregionu Kahan
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 26. 7. 2007| Typ: PDF| Velikost: 42 kB| Staženo: 3| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 26.7.2007

Veřejné zasedání obce ze dne 3.5.2007

Program :

 1. Zahájení – technický bod + informace o studních
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - prodej nestavebních pozemků
  - pronájem pozemku
  - dohoda s Jm krajem – internet knihovna
  - závěrečný účet obce
  - vyčlenění pozemku po PÚ
  - dary občanům
  - aktualizace územního plánu
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

Upraveno: 3. 5. 2007| Typ: PDF| Velikost: 48,6 kB| Staženo: 15| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 3.5.2007

Veřejné zasedání obce ze dne 1.3.2007

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření v roce 2006
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - specifikace rozpočtu 2007
  - věcný dar při životním výročí
  - hospodářský výsledek za rok 2006 – ZŠ, MŠ
  - smlouva o úhradě části nákladů na inž. sítě
  - nákup pozemku 1576
 5. Různé
 6. Diskuze
 7. Závěr

Upraveno: 1. 3. 2007| Typ: PDF| Velikost: 45,61 kB| Staženo: 5| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 1.3.2007

Veřejné zasedání obce ze dne 14.12.2006

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Vyhláška o poplatku za svoz TKO
  - Složení výborů a komisí
  - Nájemní smlouva
  - Rozpočtová opatření
  - Rozpočet na rok 2007
 5. Diskuse
 6. Závěr

Upraveno: 10. 5. 2021| Typ: PDF| Velikost: 40,89 kB| Staženo: 5| Soubor: Veřejné zasedání obce ze dne 14.12.2006

Radar bouřky


TOPlist