Úvodní stránka » Stáhnout » Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 24.9.2015

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- Rozpočtové opatření č. 4 , č. 5 a č. 6/2015
- Žádost o vyjádření k pokládce sdělovacích zařízení
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
- Kupní smlouva s E.ON Distribuce
- Otevírání obálek s nabídkami na propachtování obecních pozemků
- Smlouva o pachtovném
- Zadání územního plánu
- Odsouhlasení zadávací dokumentace na cyklostezku
- Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Složení hodnotící komise
- Žádost města Zbýšova o zřízení věcného břemene
- Žádost o změnu územního plánu
- Schválení dotací pro zájmové spolky pro rok 2016

- Výběr zhotovitele ÚP
- Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě
- Schválení daru 5000 Kč ke sňatku
- Žádost paní Budínové o znovu projednání podnětu na vybudování bezbariérového přístupu do MŠ.
- Odsouhlasení nákupu svítidel
- Změna člena Kontrolního výboru paní Přibylové za pana Prokeše
- Výběr zástupce firmy pro otvírání obálek s nabídkami

4. Diskuse

5. Závěr

Upraveno: 30. 9. 2015| Typ: PDF| Velikost: 3,45 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 24.9.2015

Zápis z veřejného zasedání - 29.6.2015

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- rozpočtové opatření č.3/2015
- smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM
- výběr zhotovitele územního plánu
4. Diskuse
5. Závěr

Upraveno: 3. 7. 2015| Typ: PDF| Velikost: 900,28 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání - 29.6.2015

Zápis z veřejného zasedání - 21.5. 2015

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- hospodaření obce 1-4/2015
- rozpočtové opatření č. 1 a 2/2015
- návrh závěrečného účtu obce za rok 2014
- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040003806/168
- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025175
- žádost o schválení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2014
- žádost SDH Zakřany ponechání nevyčerpaných prostředků za rok 2014

- Schválení návrhu závěrečného účtu mikroregionu Kahan za rok 2014

- Schválení navýšení rozpočtu z neinvestičního fondu

4. Diskuse

5. Závěr

Upraveno: 27. 5. 2015| Typ: PDF| Velikost: 1,9 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání - 21.5. 2015

Zápis veřejného zasedání - 12.3.2015

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- hospodaření obce 12/2014
- hospodařeni obce 1-2/2015
- zrušení dodatků k územnímu plánu
- schválení pořízení nového ÚP
- schválení podpisu smlouvy s fa. LESART Kladeruby, s r.o.
- schválení dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě
- žádost o odkup obecního pozemku
- schválení Nařízení č.1/2015 kterým se vydává tržní řád
- schválení nápravných opatření

- schválení smlouvy s firmou Alis s.r.o. o poskytnutí práv k užívání software
- schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet s.r.o.

4. Diskuse
5. Závěr

Upraveno: 16. 3. 2015| Typ: PDF| Velikost: 279,89 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis veřejného zasedání - 12.3.2015

Radar bouřky


TOPlist