Úvodní stránka » Stáhnout » Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 4.6.2020

Projednávané body :

3. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4/2020

4. Smlouva o zřízení věcného břemene (el. přípojka p. Stehlíková)

5. Žádost o koupi části pozemku p. č. 186/54

6. Žádost o revokaci usnesení č. 6 ze dne 3. 3. 2020

7. Žádost o prominutí nájemného - kadeřnictví

8. Žádost o podporu Linky bezpečí

9. Žádost o podporu MS Pooslaví z. s.

10. Žádost o připojení ke kanalizaci (p. Korčáková)

11. Výběr zhotovitele pro úpravu hřbitova

12. Úprava návsi

13. Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení elektrifikaci trati

14. Smlouva o smlouvě budoucí (přesunutí kabelové sítě) č. p. 150 – p. Vlk

15. Výsadby alejí (alej života)

16. Oprava povrchu na návsi 

Upraveno: 15. 6. 2020| Typ: PDF| Velikost: 140,89 kB| Soubor: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 4.6.2020

Zápis z veřejného zasedání ZO - 3. 3. 2020

Upraveno: 9. 3. 2020| Typ: PDF| Velikost: 1,47 MB| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 3. 3. 2020

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 12.12.2019

Projednané body :

3.1 rozpočtové opatření č. 9, č. 10 a č. 11

3.2 schválení převodu pozemku do vlastnictví obce

3.3  schválení smlouvy o poskytnutí práv k užívání software

3.4 schválení smlouvy o smlouvě budoucí (el. přípojka)

3.5 žádost o povolení umístění trafostanice

3.6 žádost o finanční příspěvek (šipkařský tým Zakřany)

3.7 schválení rozpočtu školy na rok 2020

3.8 návrh rozpočtu neinvestičních nákladů a výnosů školy na rok 2020

Upraveno: 18. 12. 2019| Typ: PDF| Velikost: 263,43 kB| Soubor: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 12.12.2019

Zápis z veřejného zasedání ZO - 22.10.2019

1. Zahájení

2. Kontrola úkolů

3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu

3.1. Schválení smlouvy o bezplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

3.2. Rozpočtové opatření č.8

3.3. Žádost o vyjádření na akci smlouva o smlouvě budoucí p. Jealouse

3.4. Smlouva o zřízení věcného břemene el. přípojky p. Procházka

4. Různé

5. Diskuse

Upraveno: 30. 10. 2019| Typ: PDF| Velikost: 213,02 kB| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 22.10.2019

Zápis z veřejného zasedání ZO - 20.9.2019

1. Zahájení

2. Kontrola úkolů

3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu

3.1. Rozpočtové opatření č.

3.2. Schválení smlouvy o dílo (rekonstrukce ČOV)

4. Různé

5. Diskuse

Upraveno: 6. 11. 2019| Typ: PDF| Velikost: 195 kB| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 20.9.2019

Zápis z veřejného zasedání ZO - 29.8.2019

1. Zahájení

2. Kontrola úkolů

3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu

3.1. Rozpočtové opatření č. 5 a 6

3.2. Schválení vítězné firmy pro stavbu ČOV

3.3. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí (přípojka NN paní Nedvědová)

3.4. Výběr zhotovitele PD pro prodloužení IS

3.5. Dodatek č.3 ke smlouvě č. 6/08 (odstraňování a separace odpadů)

3.6. Garance potřebnosti sociálních služeb pro ORP Rosice

3.7. Prodej pozemku p.č. 186/54

4. Různé

5. Diskuse

6. Závěr

Upraveno: 6. 11. 2019| Typ: PDF| Velikost: 231,28 kB| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 29.8.2019

Zápis z veřejného zasedání ZO - 15.5.2019

Program

 • Rozpočtové opatření č.3 a 4        
 • Dodavatele DA pro JSDH
 • Návrh smlouvy o smlouvě budoucí (E-ON - Hájková)
 • Smlouva o poskytnutí dotace 300 000 od JMK
 • Žádost o převod odpisů za rok 2018 ZŠ a MŠ
 • Žádost o podporu Linky bezpečí
 • Smlouva o smlouvě budoucí (E-ON – Stehlíková)
 • Návrh smlouvy s OSA
 • Žádost o povolení uložení inženýrských sítí (Procházka D.)
 • Smlouva o poskytnutí práv k užívání software (Alis)
 • Žádost o vymalování školní kuchyně
 • Žádosti o poskytnuti dotace z rozpočtu obce (mažoretky)
 • Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč
 • Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (hasiči)
 • Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 45.000,-Kč
 • Schválení doložky ÚP
 • Územní plán Zakřany - vydané opatření obecné povahy č.1/2019
 • Nový územní plán obce Zakřany
 • Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence
 • Smlouva o výpůjčce obec - občan (kompostéry)
 • Smlouva o výpůjčce obec – Mikroregon Kahan (kompostéry)

Upraveno: 4. 8. 2019| Typ: PDF| Velikost: 263,68 kB| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 15.5.2019

Zápis z veřejného zasedání ZO - 3.4.2019

Návrhy k projednání v zastupitelstvu

  - rozpočtové opatření

  - výběr zhotovitele naučné stezky

  - schválení smlouvy na vybudování naučné stezky

  - schválení návrhu smlouvy o smlouvě. budoucí (E-ON)

  - schválení účetní závěrky obce k 31.12.2018

  - schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ

  - schválení smlouvy s OSA

  - schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu obce pro Sokol Zakřany

  Upraveno: 4. 8. 2019| Typ: PDF| Velikost: 141,72 kB| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 3.4.2019

  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 20.3.2019

  1. Zahájení

  2. Kontrola úkolů

  3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu

  - návrh smlouvy s E-on o smlouvě budoucí

  - přeložka vedení - návrh cen stočného pro firmy

  - návrh závěrečného účtu obce - schválení ceny oprav OÚ

  - schválení textu výzvy výběrového řízení na zhotovitele ČOV

  - schválení textu smlouvy pro zhotovitele ČOV

  - schválení textu výzvy výběrového řízení na vozidlo pro SDH

  - schválení textu smlouvy pro dodavatele vozidla pro SDH

  4. Různé

  5. Diskuse

  6. Závěr

  Upraveno: 31. 3. 2019| Typ: PDF| Velikost: 149,13 kB| Soubor: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 20.3.2019

  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 20.2.2019

  1. Zahájení

  2. Kontrola úkolů

  3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu

  - pověření starostu k podpisu rozpočtového opatření

  - rozpočtové opatření

  - návrh smlouvy o stočném

  - návrh smlouvy o poskytování služby TKR

  - žádost o dotaci z rozpočtu obce pro sokol Zakřany

  - E-on návrh sml. o sml. budoucí

  - návrh na směnu pozemku ( p. Procházka)

  - smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU PEPP 305_18

  - žádost o stanovisko obce k používání chemického posypu komunikací, které leží v katastru obce Zakřany

  - žádost o souhlas s napojením splaškové kanalizace na veřejný rozvod

  4. Různé

  5. Diskuse

  6. Závěr

  Upraveno: 25. 3. 2019| Typ: PDF| Velikost: 153,78 kB| Soubor: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 20.2.2019

  Zápis z veřejného zasedání ZO - 18.12.2018

  +. Zahájení

  2. Kontrola úkolů

  3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu

  -   schválení podání žádosti o dotaci dopravního automobilu JSDH

  -   schválení dofinancování dopravního automobilu JSDH

  -   žádost o napojení na obecní kanalizační síť E.Stehlíková

  -   rozpočtové opatření č.10

  4. Různé

  5. Diskuse

  6. Závěr

  Upraveno: 10. 2. 2019| Typ: PDF| Velikost: 1,6 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 18.12.2018

  Zápis z veřejného zasedání ZO - 28.11.2018

  1. Zahájení

  2. Kontrola úkolů

  3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu

  -        rozpočtová opatření

  -        návrh rozpočtu neinvestičních nákladů a výnosů na rok 2019 ZŠ a MŠ

  -        návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na roky 2020-2021

  -        sml. o zřízení věc. břemene E-on

  -        sml. o zřízení služebnosti Česká telekomunikační infrastruktura

  -        žádost o připojení na kanalizaci

  -        souhlas s hydrogeologickým průzkumem vrtu

  -        souhlas s umístěním stavby vrtané studny

  -        sml. o právu provést stavbu (Sokol)

  -        rozhodnutí o výběru koordinátora BOZP (ČOV)

  -        rozhodnutí o výběru TDI (ČOV)

  -        návrh rozpočtu obce na rok 2019

  -        návrh střednědobého výhledu obce na roky 2020-2022

  -        složení výborů

  -        doplnění školské rady - Cibulka D., Sachs R.

  -        žádost pobočného spolku zdravotn+ postižených

  -       sml. o budoucí sml. zřízení věcného břemene p. Šrůček

  4. Různé

  5. Diskuse

  6. Závěr

  Upraveno: 10. 2. 2019| Typ: PDF| Velikost: 4,81 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 28.11.2018

  Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce - 1.11.2018

  Program :

  1.   Určení ověřovatelů a zapisovatele

  2.  Určení které funkce budou dlouhodobě uvolněny

  3.  Určení způsobu volby starosty a místostarosty

  4.  Volba starosty

  5.  Volba místostarosty

  6.  Zřízení výborů

  7.  Volba předsedů výborů

  8. Rozhodnutí o odměnách za neuvolněné  funkce

  9. Diskuse

  10. Závěr

  Upraveno: 5. 11. 2018| Typ: PDF| Velikost: 5,57 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce - 1.11.2018

  Zápis z veřejného zasedání ZO - 20.9.2018

  1. Zahájení

  2. Kontrola úkolů

  3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu

   - rozpočtová opatření

   - sml. o zřízení služebnosti(Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)

   - příkazní sml. (VIA Consult a.s.)

   - kupní smlouva na pozemky 213/22 a 213/25

   - příkazní sml. VRV

   - sml. o dílo (prostranství u kostela)

   - sml. o dílo (rekonstrukce chodníku ke hřbitovu I.etapa

   - sml.o dílo (návrh- intenzifikace ČOV vyprac. projektové dokumentace)

   - výběr nejvhodnějšího zhotovitele PD na ČOV

   - žádost o podporu (Sokol Zakřany)

   - žádost o navýšení rozpočtu školy

  - schválení sml. o prac. činnosti (EKODVŮR)

  - nový ceník pro nákup dříví

  - žádost o dar pro dračí lodě

  - žádost občanů o opravu hřiště u ekodvora

  - návrh příkazní smlouvy na výkon TDI

  - výzva k podání nabídky-zadávací dokumentace pro výběr TDI

  - popis aktuálního dění zhotoveného nového chodníku nad školkou

  - doplnění člena kontrolního výboru

  4. Různé

  5. Diskuse

  6. Závěr

  Upraveno: 10. 2. 2019| Typ: PDF| Velikost: 5,1 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 20.9.2018

  Zápis z veřejného zasedání ZO - 28.6.2018

  1. Zahájení

  2. Kontrola úkolů

  3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu

  - rozpočtová opatření

  - smlouva o poskytování služeb pověřence

  - směrnice ,,systém zpracování a ochrany osobních údajů“

  - směrnice ,,bezpečnost ICT“

  - př. č. 3 ke sml.č.6/08 o odstraňování KO

  - smlouva o zřízení věcného břemene E.ON

  - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Klub mažoretek

  - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senior klubu

  - darovací smlouva

  - Doplnění počtu zastupitelů v budoucím zastupitelstvu

  - Prohlášení vlastníka- souhlas umístění sirény

  - Žádost o připojení na kanalizaci domu č. p. 291

  - Žádost o prominutí obecních poplatků

  4. Různé

  5. Diskuse

  6. Závěr

  Upraveno: 10. 2. 2019| Typ: PDF| Velikost: 7,33 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 28.6.2018

  Zápis z veřejného zasedání ZO - 12.4.2018

  Program: 

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu

  - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

  - Účetní závěrka obce

  - Účetní závěrka ZŠ a MŠ

  - OZV o místním poplatku za svoz komunálního odpad

  - Rozpočtové úpravy č. 2

  - Smlouva o výpůjčce (kompostéry)

  - Zmařená investice

  1. Různé
  2. Diskuse

  Závěr

  Upraveno: 4. 6. 2018| Typ: PDF| Velikost: 3,3 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 12.4.2018

  Zápis z veřejného zasedání ZO - 15.3.2018

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu

  -      Slib nového člena zastupitelstva

  -      Volba předsedy KV

  -      Rozpočtové opatření

  -      Chodník nad školkou

  -      Smlouva o dílo I3 Consultants s.r.o.  (GDPR)

  -      Smlouva o dílo  (Dur plus)

  -      Příkazní smlouva  (VRV)

  -      Žádost o připojení na kanalizaci

  -      Prodej pozemku 218/5

  -      Záměr obce koupit pozemky

  -      Sml. o zjištění distribuce antidot

  -      Uzavření darovací smlouvy

  -      Žádost o poskytnutí dotace pro Sokol a Hasiče

  -      Volba předsedy KV

  1. Různé
  2. Diskuse

  Závěr

  Úvodní zápis KV - výstavba chodníku na školkou - zápis

  Upraveno: 4. 6. 2018| Typ: PDF| Velikost: 7,28 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání ZO - 15.3.2018

  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 14.12.2017

  Program: 

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu

            - rozpočtová opatření č. 9, č. 10

            - návrh rozpočtu obce na rok 2018

            - střednědobý výhled rozpočtu obce

            - návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan na rok 2018

            - návrh rozpočtu neinvestičních nákladů ZŠ A MŠ na rok 2018

            - návrh střednědobého výhledu ZŠ A MŠ

            - žádost o jmenování dvou nových členů do školské rady

            - přijetí dotace na les

            - žádost o poskytnutí finančního daru pro spolek zdravotně postižených

            - smlouva o zřízeni věc. břemene

            - projednání nařízení vlády č. 318/2017

            - kupní smlouva Lesy ČR č. 1053/17/145

            - dodatek č.2 ke smlouvě č. 06/08 KTS

  1. Různé
  2. Diskuse
  3. Závěr

  Upraveno: 28. 1. 2018| Typ: PDF| Velikost: 2,26 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 14.12.2017

  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 26.10.2017

  Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu

           - rozpočtové opatření č.6, č.7, č. 8

           - smlouva o smlouvě budoucí E.ON Distribuce

           - smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330040846/001

           - veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti ORP

           - dodatek č.1 k rámcové smlouvě (LESART Kladeruby)

           - žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s provedením stavby (Město Zbýšov)

           - žádost, č.j. 391/2017 (pan Luděk Prokeš)

  1. Různé
  2. Diskuse
  3. Závěr

  Zápis kontrolního výboru - FVE

  Upraveno: 27. 11. 2017| Typ: PDF| Velikost: 3,5 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 26.10.2017

  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 26.6.2017

  Program: 

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu

            - rozpočtové opatření č.5 a č.6

            - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016

            - účetní závěrka obce za rok 2016

            - účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2016

            - návrh závěrečného účtu Mikroregion Kahan dso za rok 2016

            - smlouva o právu stavebníka umístit a provést stavbu

            - směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

            - schválení místního akčního plánu Rosice

            - zpráva kontrolního výboru

            - žádost o finanční příspěvek na dětský den

            - žádost o koupi pozemku p.č. 190/1

            - návrh na změnu ÚP

            - záměr obce koupit pozemky p.č. 213/22 a 213/25

            - kupní smlouva na část pozemku 1563 (Papeno)

            - smlouva o zřízení služebnosti (Papeno)

            - dodatek č.2 k nájemní smlouvě (Papeno)

            - smlouva o advokátní úschově č. 125/2017

            - prodej obecního pozemku 218/5

            - žádost o výjimku (umožnění stavby domu s rovnou střechou)

            - příspěvek pro TJ Sokol Zakřany

  1. Různé
  2. Diskuse
  3. Závěr

  Upraveno: 21. 8. 2017| Typ: PDF| Velikost: 412,78 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 26.6.2017

  Zápis z veřejného zasedání - 4.5.2017

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu

            - rozpočtové opatření za období 3/2017

            - schválení navýšení rozpočtu na rok 2017 pro ZŠ a MŠ, (investiční příspěvek)

            - smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí s firmou E.ON Distribuce . a.s.

            - dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 006101-00-00 (61735) s firmou T-Mobile Czech Republic a.s.

            - návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a firmou E.ON Distribuce, a.s.

            - přijetí dotace od Ministerstva kultury na pořízení notebooku pro veřejně přístupný internet v Obecní knihovně

            - záměr obce prodat část pozemku parcelní číslo 186/29, 1528, 218/5

            - záměr obce pronajmout pozemek parcelní číslo 1202

            - žádost o připojení domu číslo popisné 97 ke kanalizační sítí

            - smlouva o dílo č. 01/17 na provozování ČOV a kanalizace v obci Zakřany

            - žádost o podporu fungování služby linky bezpečí – Linka bezpečí, z.s.

            - žádost o osvobození od domovních poplatků – Josef Procházka, Zakřany 12

            - žádost o změnu ÚP - Josef Procházka, Zakřany 12

  1. Různé
  2. Diskuse
  3. Závěr

  Upraveno: 20. 7. 2017| Typ: PDF| Velikost: 1,76 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání - 4.5.2017

  Zápis z veřejného zasedání - 20.3.2017

  Program:

   1.  Zahájení

   2. Kontrola úkolů

   3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu 

  -   Pověření kontrolního výboru k prověření smluv Obce Zakřany s firmou Papeno

  -    Rozpočtová opatření 1 a 2 / 2017

  -    Žádost klubu seniorů o dotaci z rozpočtu obce Zakřany

  4. Různé

  5. Diskuse

  Závěr

  Upraveno: 5. 4. 2017| Typ: PDF| Velikost: 921,25 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání - 20.3.2017

  Zápis z veřejného zasedání - 23.2.2017

  Program:

   1. Zahájení

   2. Kontrola úkolů

   3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu

  -   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za svoz odpadu

  -   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene

  -   Žádosti o dotace z rozpočtu obce

  -   Žádost o příspěvek posádky dračích lodí

  -   Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

  -   Vyhodnocení nabídek na odkoupení části pozemku č. parcely 1563

  -   Návrh kupní smlouvy o prodeji části pozemku

  -   Návrh smlouvy o zřízení služebnosti

  -   Návrh smlouvy o úschově finančních prostředků

  -   Dodatek ke smlouvě 6/2009

  -   Změna čísla položky rozpočtové skladby

  -   smlouva o právu stavebníka umístit a provést stavbu

  -   OZV kterou s stanoví část společného školského obvodu základní školy

  -   Doplnění kontrolního výboru

  4. Diskuse

  5. Závěr

  Upraveno: 29. 3. 2017| Typ: PDF| Velikost: 1,94 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání - 23.2.2017

  Zápis veřejného zasedání - 24.11.2016

  Projednávané body :

  -   složení slibu zastupitele obce

  -   doplnění člena kontrolního výboru

  -   volba předsedy kontrolního výboru

  -   rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9

  -   návrh rozpočtu obce na rok 2017

  -   návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2017      

  -   schválení vybrané firmy na vypracování projektové dokumentace na stavbu ČOV    

  -   schválení podpisu smlouvy na vypracování projektové dokumentace na stavbu ČOV

  -   žádost o příspěvek pro spolek zdravotně postižených

  -   záměr obce koupit malotraktor

  -   schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č 6/08

  -   hospodaření  obce do 10/2016

  -   záměr obce prodat část pozemku 1563

  Zveřejněno : 2.12.2016   Sejmuto : 19.12.2016

  Upraveno: 4. 12. 2016| Typ: PDF| Velikost: 556,23 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis veřejného zasedání - 24.11.2016

  Zápis z veřejného zasedání 29. 9. 2016

  Návrhy k projednání v zastupitelstvu :

        - rozpočtová opatření

        - výstavba nové ČOV

        - schválení návrhu textu výzvy - vypracování PD STAVBA NOVÉ ČOV

        - schválení návrhu přímo oslovených firem - vypracování PD na stavbu nové ČOV

        - schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (Les) 

        - schválení smlouvy o právu umístit a provést stavbu

        - jmenování velitele jednotky SDH

        - schválení OZV o nočním klidu

        - rozpočtový výhled obce

        - vícepráce vzniklé při rekonstrukci VO

        - schválení návrhu smlouvy o dílo na PD  ČOV

        - schválení návrhu smlouvy o dílo s fa. Dušan Hort

        - schválení návrhu smlouvy o dílo s fa. Mukov

        - schválení návrhu smlouvy o dílo s fa. Dušan Hort

        - žádost firmy Papeno na odprodej části pozemku

        - vrácení části daru městu Zbýšovu

        - smlouva o smlouvě budoucí na el. přípojku manželů Palátových

        - umístění poutačů na sloupy VO

        - žádost p. Pavlíčka o připojení objektu pily č. p. 1402/1   na obecní vodovod

  Vyvěšeno : 5.10.2016   Sejmuto : 31.10.2016

  Upraveno: 5. 10. 2016| Typ: PDF| Velikost: 633,13 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání 29. 9. 2016

  Zápis veřejného zasedání - 14.7.2016

  Program:

   

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu:

  -     rozpočtová opatření

  -     schválení návrhu textu výzvy k podání cenové nabídky na stavbu chodníku nad školkou

  -     schválení návrhu přímo oslovených firem k podání výzvy na podání cenové  nabídky na opravu chodníku nad školkou

  -     schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (cyklostezka) 

  -     schválení dodatku č. 1 příkazní smlouvy s firmou VRV

  -     schválení komise pro otevírání obálek s cenovými  nabídkami na opravu chodníku nad školkou

  -     schválení členů hodnotící komise  nabídek na opravu chodníku na školkou

  -       schválení zadávací dokumentace na provedení opravy chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník

  -       schválení návrhu příkazní smlouvy s firmou VRV

  -       schválení vybrané firmy ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu na propojení vodovodu s vodojemem

  schválení návrhu smlouvy  s vítěznou firmou ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu

           4. Diskuse

           5. Závěr

  Vyvěšeno : 19.7.2016   Sejmuto : 2.8.2016

  Upraveno: 19. 7. 2016| Typ: PDF| Velikost: 498,97 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis veřejného zasedání - 14.7.2016

  Zápis z veřejného zasedání - 26.5.2016

  Program:

  1. Zahájení

  2. Kontrola úkolů

  3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu:

  -     výběr firmy pro rekonstrukci VO           

  -     schválení pronájmu části pozemku p.č. 1398

  -     Schválení navýšení nákladů na zbudování chodníku / cyklostezky Zakřany - Zbýšov

  4. Diskuse

  5. Závěr

  Vyvěšeno : 1.6.2016   Sejmuto : 15.6.2016

  Upraveno: 1. 6. 2016| Typ: PDF| Velikost: 473,42 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání - 26.5.2016

  Veřejné zasedání zápis - 28.4.2016

  Program: 

  Zahájení

  Kontrola úkolů

  Návrhy k projednání v zastupitelstvu:

     Rozpočtové opatření       

     Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015

     Schválení výjimky ze směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

     Smlouva o provozování vodovodu

     Smlouva o poskytnutí finančního daru

     Smlouva o dílo ,,Cyklostezka“

     Smlouvy o poskytnutí dotace

     Návrh smlouvy o zřízení regionální policie

     Zvýšení základního kapitálu  KTS Ekologie

     Informace o zahájení rekonstrukce VO,  NN a TKR

     Schválení účetní závěrky obce za rok 2015

     Hospodaření obce do 31.3.2016

     Smlouva s E.ON Distribuce a.s. o zřízení věcného břemena

     Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu

     Žádost společnosti Papeno, s.r.o. o odprodej části pozemku p.č. 1563

     Žádost p. Prokeše o pronájem části pozemku

     Odměna p. Bazalovi za výkon funkce zastupitele obce

     Projednání zásad územního rozvoje JMK

  Diskuze

  Závěr

     

  Vyvěšeno : 6.5.2016   Sejmuto : 23.5.2016

  Upraveno: 15. 7. 2016| Typ: PDF| Velikost: 4,18 MB| Staženo: 0| Soubor: Veřejné zasedání zápis - 28.4.2016

  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva - 25.2.2016

  Program: 

  1. Zahájení

  2. Kontrola úkolů

  3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu

  -          zpráva o hospodaření obce v roce 2015

  -          návrh jednacího řádu zastupitelstva obce Zakřany

  -          zplnomocnění starosty obce k podpisu rozpočtových opatření

  -          návrh výzvy k podání cenové nabídky na rekonstrukci VO

  -          složení komise pro otevírání obálek výběrové řízení VO

  -          složení hodnotící komise výběrové řízení VO       

  -          smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

  -          smlouva s fa. Innova  international s.r.o. (dotace VO)

  -          smlouva s fa. Innova international  s.r.o. (výběrové řízení)

  -          smlouva s fa. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.     

  -          odsouhlasení aktualizace zadání ÚP

  -          žádost o pořízení změny ÚP

  -          žádost o finanční příspěvek SZPB

  -          žádost o finanční příspěvek Zdravá výživa 

  4. Diskuse

  5. Závěr

  Vyvěšeno : 6.3.2016   Sejmuto : 23.3.2016

  Upraveno: 6. 3. 2016| Typ: PDF| Velikost: 2,72 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva - 25.2.2016

  Zápis z veřejného zasedání 10.12.2015

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Rozpočtové opatření č. 7, č. 8, č. 9, č. 10
  - Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. č. ZN-014330030646/001
  - Smlouva o zajištění preventivní péče
  - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.012013DUR/001
  - Smlouva o právu provést stavbu
  - Vyjádření k pokládce sdělovacích zařízení (LR CESARO –O2)
  - Návrh zadání výzvy k podání cen. nabídky na cyklostezku
  - Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2016
  - Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  - Návrh obecně závazné vyhlášky č.3/2015 o místních poplatcích
  - Návrh rozpočtu obce na rok 2016
  - Návrh rozpočtu SVaK
  - Návrh směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

  - Schválení přímo oslovených účastníků výběrového řízení zemních prací stavby „Cyklostezka a chodník pro chodce Zakřany – Zbýšov“
  - Schválení přijetí dotace na hospodaření v lesích

  4. Diskuse
  5. Závěr

  Upraveno: 16. 12. 2015| Typ: PDF| Velikost: 2,71 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z veřejného zasedání 10.12.2015

  Radar bouřky


  TOPlist